GT ATELIÉR GEODÉZIE, spol. s r.o. - idatabaze.czGeodetické práce a služby, geodezie - idatabaze.cz

Vítejte na stránkách firmy GT ATELIER GEODEZIE spol. s r.o.


O nás

        Naše geodetická firma byla založena v polovině roku 1991 třemi bývalými kolegy zanikajícího geodetického oddělení firmy Hutní projekt Praha s.p. Přes široký rozsah prací v oboru se postupem let vypracovala mezi špičkové firmy v oblasti předprojektové majetkoprávní přípravy liniových staveb, což obsahuje zvláště tvorbu majetkoprávních mapových podkladů, záborových elaborátů, různých identifikací a dalších doprovodných podkladů potřebných pro vydání úředních rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) spojených s realizací stavby. Tyto práce firma realizuje v celé ČR. Firma ovšem vytvořila i kapacitu pro ostatní činnosti v geodetickém oboru jako je tvorba geometrických plánů, účelových map, různých typů zaměření skutečného provedení, zaměřování objektů apod.

        V roce 1999 se firma transformovala ze sdružení na společnost s ručením omezeným. V současné době má firma dva jednatele a dva stálé zaměstnance. V případě rozsáhlejších prací také externě spolupracuje se dvěma dalšími firmami.

        Důkazem kvality našich služeb je prosperita a existence na trhu po dobu 30-ti let a dále fakt, že se předprojektově podílí na všech důležitých liniových stavbách v celé ČR!Firemní pilíře
  • 30 let zkušeností na trhu
  • zázemí stabilní společnosti
  • variabilita poskytování geodetických prací
  • možnost připojení měření satelitními přístroji (GPS)
  • certifikát "Úředně oprávněného zeměměřického inženýra"
  • certifikát ISO 9001:2008Milníky
  • 1991 - Založení sdružení
  • 1999 - Transformace společnosti na spol. s r.o.
  • 2009 - Získání certifikátu ISO 9001:2008
  • 2011 - Změna sídla společnosti zobrazit obrázek
© 2020 GT Atelier Geodezie spol. s r.o.