Popis projektu

Potřebujete poradit v oblasti geodézie a kartografie?

Kontaktujte nás

Přeložka silnice I/34

Pro potřeby přípravy výstavby silnice I/34 v úseku Lišov-Vranín byly pro projektanta společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. provedeny naší firmou následující práce:

polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího terénu dle předpisu B2/C1 ŘSD ČR

projekt bodů základní vytyčovací sítě

záborový elaborát stupně DSP dle předpisu C3 ŘSD ČR

zajištění vyjádření vlastníků a správců stávajících inženýrských sítí

geometrický plán na dělení parcel pro výkup pozemků před zahájením stavby

geometrický plán na vyznačení věcného břemene přeložek inženýrských sítí

elaborát porovnání odnětí ze ZPF mezi vydaným souhlasem a dokumentací DSP jako podklad pro vydání rozhodnutí o odvodech

Detaily projektu

DATUM

2019-2020

TYP PROJEKTU

Veřejný

KLIENT

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

INVESTOR

ŘSD ČR

Galerie projektu