Potřebujete poradit v oblasti geodézie a kartografie?

Kontaktujte nás

Katastr nemovitostí

 • geometrický plán pro dělení parcel
 • geometrický plán pro vyznačení služebností (věcného břemene)
 • doplnění souborů geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem
 • souhlasné prohlášení vlastníků o shodě na průběhu hranic pozemků (www.cuzk.cz/zpresneni/)
 • vytýčení a obnova vlastnických hranic pozemků a jejich stabilizace v terénu

Geodézie a kartografie

 • tvorba účelových map pro práce v investiční výstavbě
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • zaměřování mostů ve 3D
 • vytýčení hranic stavby
 • výkon funkce odpovědného geodeta
 • určení polohy technologií GNSS

Záborové elaboráty

 • záborové elaboráty podle různých stupňů projektové dokumentace (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí)
 • podklad pro majetkoprávní činnost
 • podklad pro dokumentaci k odnětí ze ZPF
 • podklad pro dokumentaci k odnětí z PUPFL

Speciální práce

 • digitalizace analogových mapových podkladů
 • digitalizace a převod analogových stavebních výkresů
 • měření profilů dna vodních toků
 • zaměřování fasád a vnitřních prostor stavebních objektů
 • projekt bodů základní vytyčovací sítě
 • dokumentace vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí
 • parování golfových hřišť